Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong ProBit Global

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong ProBit Global


Chương trình giới thiệu là gì?

ProBit Global cung cấp chương trình giới thiệu cho phép người dùng giới thiệu bạn bè của họ và kiếm 10-30% phí giao dịch phát sinh của người được giới thiệu làm phần thưởng.
Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong ProBit Global

Số tiền thưởng giới thiệu

Số tiền thưởng giới thiệu sẽ dao động từ 10-30% tùy thuộc vào số lượng PROB được đặt cược. Bạn đặt cược càng nhiều, tiền thưởng giới thiệu của bạn càng cao!

👉 [ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ ] Rất nên đặt cọc 100.000 PROB vì bạn sẽ nhận được 30% tiền thưởng giới thiệu
Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong ProBit Global


Thời gian phân phối tiền thưởng giới thiệu

Phần thưởng giới thiệu hàng ngày sẽ được phân phối vào ngày hôm sau trong khoảng thời gian từ 0:00 KST-24:00 KST. Phần thưởng có thể được xem bằng cách truy cập lịch sử phân phối của bạn

Cách giới thiệu bạn bè

1. Đăng nhập và truy cập mã giới thiệu duy nhất của bạn tại đây: https://www.probit.com/en-us/referral
Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong ProBit Global
2. Chia sẻ mã giới thiệu của bạn với bạn bè.

3. Sau khi bạn bè của bạn đăng ký hoặc nhập thủ công mã giới thiệu của bạn khi đăng ký, bạn đã hoàn tất. https://www.probit.com/en-us/referral


Điều kiện

  • Mã giới thiệu cho ProBit Global là duy nhất cho nền tảng cụ thể đang được sử dụng.
  • Sau khi người được giới thiệu đăng ký trên ProBit Global, tất cả phí giao dịch phát sinh trên nền tảng cụ thể sẽ được áp dụng cho tiền thưởng giới thiệu được phân phối.
  • Các giao dịch được coi là bất thường hoặc bất hợp pháp sẽ không đủ điều kiện nhận tiền thưởng giới thiệu.
  • Tiền thưởng giới thiệu không áp dụng cho các cặp giao dịch có trong các cuộc thi giao dịch hoặc khi PROB được sử dụng để thanh toán phí giao dịch.
Thank you for rating.